Doğal Manyetik Enerji Yetersizliği Sendromu ( M F D Sendromu )


Doğal manyetik enerji tüm vücut fonksiyonlarını düzenler, besinlerin hücrelere ulaştırılmasını ve atıkların uzaklaştırılmasını sağlar.Böylece hücreler canlı kalır. Ancak bu doğal manyetik alan, elektrosmogla (elektirik kirliliği) değişmekte ve bozulmaktadır.Ayrıca yerkürenin manyetik alanında azalma olmaktadır.

Jeomanyetizm şiddetinde son beş yüz senede yüzde elli azalma olmuştur ve bu azalma devam edecektir.

Doğadan yalıtılmış binalarda yaşamamız, otomobil ve metroyu ulaşım aracı olarak kullanmamız, vücudumuza yeterli miktarda doğal maynetizm desteğini ortadan kaldırmaktadır.Ayrıca yatak odası çevresindeki manyetize olabilen metaller(beton demiri, su boruları, kalorifer radyatörleri, yatak içindeki metal spiraller) yerkürenin doğal manyetik alanını bozarlar.


Tokyo İsuzu Üniversitesi’ndeki araştırma MDF sendromonun(Magnetic field Deficiency Syndrome) en sık görülen belirtilerinin uykusuzluk, yorgunluk kronik ağrılar, ense sertliği, baş ağrısı, baş dönmesi olduğunu ortaya koymuştur.

Bu bakımdan bizler için gündüz ve güneş ışığının anlamı ne ise doğal manyetik alanın anlamı da odur.

Anti-Aging 
Prof.Dr. Mithat Yılmaztürk
Remzi Kitapevi sayfa 254

http://www.healthymagnets.com/cgi-local/SoftCart.exe/magnetic2.htm?E+scstore
http://azunimags.bigstep.com/generic87.html