Geleceğin İnşaat Malzemesi İle İlgili Kesinleşmiş Görüşler


Ahşap her durum ile başa çıkabilir


Birçok özelliği olan malzeme

Etrafınıza dikkatli bir bakış attığınızda AHŞAP malzemenin hemen her yerde kullanılmakta olduğunu görürsünüz. Ahşap birçok yüzü olan muhteşem bir inşaat malzemesidir.

Bu sayede günümüzde hayal olarak adlandırdığımız projeleri gerçekleştirebilmekteyiz. Ancak, henüz şimdiye kadar tüm özelliklerini ortaya koyma imkânı olmamıştır.Bu makalede bu malzemeye karşı, varsa, tüm ön yargıları kırmak amacıyla bazı bilgiler verilmektedir.Burada aynı zamanda ahşap ile ilgili yeni edinilmiş bilgiler ve onun potansiyeli konusunda açıklamalar da alacaktır.

Ahşap rahat bir yaşam tarzını çağrıştıran bir malzemedir.

İlaveten, karmaşık bir ileri teknoloji ürünüdür, bu da yaratıcı dokunuşlara olanak sağlamaktadır. Gittikçe artan sayıda Ahşaptan yapılmış ekonomik ve kaynaktan tasarruf sağlayıcı yapılar geleceğin yapı standartlarını oluşturmaktadır.

Ahşapta mevcut yüksek esneklik yeni bina, yenileme, özel, ticari veya kamu alanları için olsun olmasın mimari tasarımlar için ilham kaynağı olmaktadır. İlaveten ahşap, yapılarda kullanıldığında yenilenebilir primer malzeme olarak mükemmel nitelikte biyolojik açıdan çeşitli avantajlara da sahiptir. Ahşap hakkında bilinmesi gereken her özelliği keşfetmelisiniz.

Ahşap her durum ile başa çıkabilir.

Ahşap yapılar günümüzün modern eğilimlerine uygun yapılmaktadır.

Tam ve yeterli bilgi - başından itibaren

Bir ev alırken veya inşa ederken bu yerde aynı zamanda ömür boyu yaşam garantisi de aramaktasınız veya çocuklarınız ve torunlarınıza da bırakmayı düşünebilirsiniz. Bu broşür size, plan yapmaya başlamadan önce, ahşap hakkında çok sayıda ve kapsamlı bilgi ve gerçek rakamlar vererek, ahşaptan nasıl faydalanmanız gerektiği yönünde genel bir tablo çizmenize yardımcı olacaktır. Aşağıda yer alan sayfalarda Almanya inşaat malzemesi olarak kullanılan ahşap ile ilgili çeşitli özellikleri yansıtmaya çalışacağız. Ele aldığımız konular arsında; yapı tasarımı, sağlıklı yaşam ve çevre bilim, maliyet etkinliği, konutlarda kalite ve bazı tavsiyeler v.s. vardır. En son olarak ise, modern ahşap yapılardan çarpıcı örnekler vereceğiz.

Geleceği inşa etmek

Ahşap inşaat yöntemi mükemmel perspektifler sunan bir inşaat yöntemidir, çünkü müşterilerin günümüzde talep ettikleri estetik, yaratıcı serbesti, sağlıklı yaşam, çevrebilim ve maliyet etkinliği gibi evlerinde aradıkları kavramlar ile ilgili olarak büyük beklentileri karşılayabilecek kapasiteye sahip bir malzemedir. Bu sayede çok geniş bir mimari stil ve dekorasyon seçeneği sunulabilmektedir.

Ahşap yapının öne çıkan avantajları, en iyi şekilde bireysel ihtiyaçlara cevap verebilecek biçimde uyarlanabilen karmaşık bir sistem ağı teşkil etmek üzere diğer malzemeler ile beraber doğal olarak yenilenebilir olan primer bir ürün olmasıdır. Ahşap yapıların kuzey ülkelerdeki yapılar arasında en çok kullanılan yöntem olması bir tesadüf değildir. İskandinavya için verdiğimiz bu örnekte ahşap iskelet evlerin olumsuz doğa koşullarına karşı nasıl koyabildiğini görebilirsiniz: o bölgede müstakil evlerin % 85 i ahşap kullanılarak yapılmıştır.


Hemen herkes ahşabı sıcak bulmaktadır.

2003 yılında yürütülen bir Emnid anketine göre Almanların % 90 kadarı tahtanın olumlu bir dâhili atmosfer yarattığını ve insanların ahşap kaplı mekânlarda kendilerini daha iyi hissettiklerini düşünmektedir. Büyük bir çoğunluk ahşabın daha sağlıklı yaşam koşulları için en iyi üç malzemelerin bir tanesi olduğunda hemfikirdir. Bu ankete katılanlar ahşap kullanımının özellikle apartman dairesi ve ev tasarlarken gittikçe artan oranlarda göz önüne alınması gerektiği görüşündeler (yüzde 87).

“Ahşap: Gelecek yeni başladı.”

Eski tahta bir masayı bir formika kaplamadan ayıran özellik nedir? Meşe ağacından yapılan tahtalar lamine taban kaplamalarından ne ölçüde farklıdır? Veya fonksiyonel çelik bir kirişe ne dersiniz? İlk bakışta bunların hepsinin değişik fonksiyonlara sahip olduğu düşünülebilir. Ve yine de malzemelerin aralarındaki farklarda çok temel bir özellik mevcuttur. Ahşap canlıdır: büyüme, halkalar, yapısal düzensizlikler, esneklik, çatlaklar, budaklanma, bir yaşam şeklinde var olan bütün izler. Ahşap bundan dolayı yaşlanabilir, aynen bilgi toplumlarında daha da artan sayıda insanın yaşlanmanın özelliklerini öğrendikleri gibi: olgunlaşma sürecinde yaşananlar benzeri.

Ahşap sosyo kültürel ve estetik eğilimlerin çoklu sayıda bir araya geldikleri bir merkezdir. Ahşap bir  HATIRLATICI dır, çünkü doğal büyümenin aslını bize hatırlatır. Ahşap NOSTALJİ yaratır, çünkü hepimiz ormanlardan geldik.

Afrika’nın derin ormanlarında saklanan en uzak atalarımız için bile ahşap GEÇMİŞTEKİ BİR MEDENİYETİ hatırlatır, çünkü bu malzemenin her bir parçası bir coğrafya, çevre ve iklimi çağrıştırır. Ahşap BİÇEM dir, çünkü şimdiye kadar mimarlar ve tasarımcılar tarafından keşfedilmemiş birçok uygulamayı gerçekleştirmek mümkündür.

Aslında geleceği inşa için ihtiyaç olan budur: malzemenin radikal ve yaratıcı biçimde uygulanması. Ahşabın, bir anda bizi bağlayacak ve bizlere ilham verecek, evimize ya da vatanımıza götürecek ve dış dünyadan kaçmamıza imkân tanıyacak şekilde, günümüze cesur bir adaptasyonu. Heyecan verici ahşap arkasında köye özgü, sıcak ev kavramını bırakmakta ve kaçınılmaz bir biçimde değişim cesaretini içinde barındıran atılgan yapıların rekabetine kendisini hazırlamaktadır. Bu suretle, ahşap bizim doğa ile teknoloji, gelenekler ve uzak görüşlülük arasındaki açığı kapatmamıza yardımcı olabilir. Yolun sonunda ise, gezegenimiz ve kendimiz ile bir kere daha dost olabileceğimiz bir “sinerji yaratan” medeniyet bizi beklemektedir.


Matthias Horx,
Yönelim ve Gelecek Araştırmacısı
HamburgBütünüyle güvenilir kalite: Ahşap ile İnşa Etmek


Yüksek teknoloji - malzemeden bitmiş evlere kadar

Ahşap düşük ağırlıkta, yüksek sağlamlıkta ve yüklere dayanıklı olması yanında iyi yalıtım özelliklerine de sahip yüksek performanslı bir malzemedir.

Değişik özelliklere sahip çok sayıda ahşap çeşidi bizlere sayısız olanaklar sunar. Tüm gereksinimleri koordineli bir şekilde bir araya getirmek ve arzulara cevap bulmak böylece basit bir uygulamadan öteye geçmeyecektir.Ahşabın özel malzemelere özgü yararları mümkün olan en iyi şekilde yapı sistemi içinde kullanılır. Ahşap yapılarda ahşap iskelet ve aynı zamanda kesiksiz ahşap elemanlar bulunur.

Genelde ahşap inşaatlar çok katlı yapıları ve değişik malzemelerin koordineli bir biçimde bir araya getirilmesi ile önem kazanırlar.Sağlam denge, termal yalıtım ve nemden korunma, ses yalıtımı, yangından korunma ve ahşap koruma konularında teknik ve fiziksel inşaat gereksinimlerinin tümü en iyi şekilde sistemin yapısı sayesinde karşılanabilir. Ahşap iskelet evlerin yaratıcı, yüksek kaliteli ve maliyet etkin binalar oluşturmasının altında yatan neden de budur.

Standart hale getirilmiş kalite

Bu gibi ahşap yapılar için iyi düzenlenmiş ve aynı zamanda her yerde geçerli kalite kontrol ve kalite denetimi ile ilgili rehber talimatlara sahip bir başka inşaat yöntemi yoktur. Kapalı duvar ve tavan unsurlarını modern ahşap iskelet ev inşaatlarında kullanılmak üzere imal eden tüm üreticiler, dâhili ve harici kalite kontrolüne tabidir. İlaveten, birçok şirket kalite gruplarının oluşturulmasında gönüllü üyeler olarak faaliyet göstermektedir. Kullanılan ahşap malzemelerin ve ürünlerin kalitesi belirtilen standart ve onay süreci ile garanti altına alınmaktadır.

İyi danışmanlık

Bilgilendirme hizmetleri ile mimar, planlamacı ve tüm diğer inşaat işi ile meşgul taraflar için www.informationsdienst-holz.de adresinden detay bilgi sağlamaktayız.


Ahşap - iskelet binaların sürprizi


Yangından korunma: kesin güvenlik

Yüzyıllar boyu insanların, alternatif olarak taş inşaat mümkün olmasına rağmen, neden ahşap inşaatlarda ısrar etmeye devam ettikleri biliniyor. Mesela ahşap yangında bile kesinlikle her aman güvenilir olmuştur: ahşabın sadece yüzey kısmı alev alır ve bu şekilde yapının geri kalanı tahrip olmaktan kurtulabilir. Ahşap yapılar bu suretle sağlam kalır ve yeniden güçlendirilebilir. Yangından korunmaya gelince, modern ahşap iskelet binalar bu konuda en yüksek notu almaya adaydırlar.

Daha da yüksek yapısal bütünlük ve güvenirlik yangına dayanıklı elemanların daha fazla miktarda kullanımı ile mümkündür. Tamamıyla yalıtılmış yapılar boşluk yangınlarını önlerler ve hava geçirmez olarak mühürlenmiş olan kaplamalar dumanın yayılmasına engel olur. Yanmaz suntalar sayesinde duvarların yüzeyleri büyük oranda yanmazdır. Mevzuat bu teknolojik iyileştirmeler doğrultusunda ve ahşap iskelet binalar ile bağlantılı birçok olumlu özellikleri göz önüne alarak bazı hükümler getirmiştir. Alman Bölgesel Bina Kodu yakında 5 kata kadar ahşap iskelet binalara izin verecektir ve ahşap iskelet evlerin sigorta primlerinde normal seviyelere indirim için talimat yayımlayacaktır. Bütün bunlar ahşabın tamamıyla güvenilir bir yapı malzemesi olmaya da aday olduğunu göstermektedir.

Ses yalıtım: Huzurlu yaşam

Modern ahşap yapılarda harici bina elemanlarının tasarımları, malzeme birleşimi ve katların inşası konularında inşaat ile ilgili Alman ses yalıtımı DIN normlarının gerektirdiği özelliklerin tam olarak yerine getirildiği şekillerde yapılmaktadır.

Termal yalıtım: Kendinizi rahat hissedin

Termal korunma ile ilgili konularda ahşap iskelet evler en yüksek notu almışlardır. Doğasına uygun olarak ahşap, ısı ve soğuğun diğer yapı malzemelerine göre oldukça az transfer edildiği hava ile dolu hücrelere sahiptir. Bunun anlamı kışları soğuk girmez ve yazları da ısı dışarıda kalır demektir.

Standart yapı olarak dahi Almanya’da inşa edilmiş ahşap – iskelet yapılar için geçerli Enerji Tasarruf Yönetmeliğine göre (EnEV)* talep edilen zorunlu tüketim değerlerine ulaşmada her hangi bir problem ortaya çıkmamaktadır. Yansıtıcı ve 3 litrelik yapılar ilave yalıtım kaplamaları nedeniyle hemen göze çarparlar. Düşük enerji gereksinimleri sobaların küçük olmasına imkân vermektedir. Bunun için ahşap – iskelet yapılar elektrik tasarrufu için mucizevî yapılardır.

“Ahşaba inşaat malzemesi olarak çok güveniyoruz. Ahşap binalar yangınlarda sapasağlam kalabiliyor. Bu özellik bizim çalışmalarımıza esas dayanaktır.”

Modern ahşap binalar kendilerini kanıtlamışlardır. Daha fazla sayıda yapılmaları gerekirdi. Eğer bina yönetmelikleri önleyici yangından koruma talimatları ile donatılırsa ve ahşap inşaatlarda belirtilen hükümlere tam olarak uyulursa, o zaman ahşaba inşaat malzemesi olarak güvenmemiz için hiçbir neden kalmaz. Bina yapı elemanlarının özelliğinden çok dumanın yayılması ve evdeki mobilyaların yarattığı tehlikeler ön plana çıkmaktadır.

Ahşap yavaş ve düzenli bir biçimde yanar. O zaman yangının süreci tahmin edilebilir ve kontrol altına alınabilir. Bir yangın durumunda, bundan dolayı, ahşabın yük kaldırma kapasitesini iyi tahmin edebiliriz ve ne zaman kritik durumun ortaya çıkacağı hakkında doğru bir fikrimiz olur. Bu bize yangınla mücadele konusunda binanın içinde önlemler alabilmemize fırsat verir. Ahşap yapının ne zaman çökeceğini çok önceden tahmin edebiliriz, öte yandan ise bir çelik yapıda denge çok çabuk ve anlık bir oluşum altında bozulabilir. Bunun için de, bizim açımızdan, bir modern ahşap – iskelet yapı daha da önem kazanmaktadır.


Wilfried Haffa
Teknik merkez binasını ahşaptan inşa eden
Rietheim – Wielheim Gönüllü İtfaiyeciler Birliği Komutanı.

“Mimari uzak görüşlülüğe – Çabuk, maliyet etkin ve güvenli bir biçimde – ahşap ile ulaşılabilir.”

Ahşap ile inşaat için harcadığınız emeklerin ve masrafın karşılığını mutlaka alırsınız. Yeni buz pateni pistimizi benzersiz mimari bir çatıya sahip olarak inşa ettik; bu destek yapı tamamıyla ahşaptan yapılmıştır. Serbest açıklık genişliği 50 metre olan çatı ısarwinkel çevresindeki en önemli mimari yapılardan bir tanesini oluşturmaktadır. Seçilen ahşap yapı sadece ekonomik değil aynı zamanda da fiziksel yapı standart yapı gereksinimlerini karşılama dışında, ihtiyaç duyulan tasarım özelliklerine tam olarak uymaktadır. Ahşap kullanmanın değişik yararları vardır: çabuk ve maliyet etkin bir inşaat mümkün olmuştur; bölgesel ekonomiye büyük katkı yaratılmıştır. Buz pateni sahası bölge şirketleri tarafından inşa edilmiştir ve ahşap da yerel Orman Sahipleri Birliğinden alınmıştır. Bu açılardan bakıldığında, çatı destek yapısı teknik ahşap inşaatı ile yerel katma değer yaratma sonucunda başarılı bir birleşim yaratmıştır. En son ama en önemlisi de, yeni Hacker-Pschorr-Arena ile Isarwinkel de hem ekonomi hem de turizme katma değer sağlayabilmiş olmamızdır.


Josef Niedermaier,
Bad Tölz Belediye Reisi
Hayatınızın tadını çıkarmaya bakın – ahşap ile

İleri teknoloji, düşük maliyetler – cüzdanınız için iyi haber

Ekonomik faktörleri göz önüne alacak olursak, ahşap inşaat yöntemleri geleneksel inşaat yöntemlerine göre alternatif bir çekim alanı olmaktadırlar. Finansman yanında kendi işgüçlerini de katmak isteyen müşteriler ahşap – iskelet yapıların dekorasyon ve nihai aşamalarında bu isteklerine kavuşurlar. Ancak, kapasite ve imkân ile yapım süresinin gerçekçi bir şekilde tahmini aşamasında uzmanlardan danışmanlık almak şartıyla. Ayrıca, bazı inşaat finansman şirketleri, kendi programları ve şartları altında ve o anda ellerinde mevcut bilgiler dâhilinde ahşap inşaatlar için olanak sağlamaktadırlar. Finansman kuruluşları ise enerji tasarrufu sağlayan binaların yapımı için halka dönük kredi programları uygulamakta ve kamu kuruluşları ise maliyet etkin ve alandan tasarruf sağlayan tasarımlara öncelik vermektedir.

Evlerde otomasyon: verimli ve ekonomik

Bu günlerde, ahşap – iskelet evler sadece çevreyle ilgili ve ekonomik avantajlar değil, aynı zamanda modern ev otomasyon sistemlerini entegre etmek için en iyi ön şartları da berberinde getirmektedirler. Kontrollü bir havalandırma sistemi hava girişinde ısı kaybını azaltmaktadır. Enerji korumaya dönük yaratıcı teknikler, örneğin, ısı geri kazanımı veya güneş enerjisi kullanımı gibi teknikler, ahşap yapı sistemlerine sorunsuz olarak entegre edebilmekte ve bir çok durumda ise, planlama ile ilgili belirgin ilave standartlar getirebilmektedir. Enerji Tasarruf Yönetmeliğine ( EnEV )* göre şart koşulandan daha fazla enerji tasarrufu yapmak isteyen her kimse, ahşap sayesinde çeşitli seçeneklere sahip olabilmektedir. Minerji evinden yansıtıcı evlere kadar. Önceden plan edilerek uygulamaya sokulan çeşitli önlemeler ile enerji maliyetlerinde daha fazla tasarruf sağlanabilir, bu da çevre açısından yararlıdır ve Devlet tarafından teşvik altına alınmıştır.

Piyasa değerlerinin sağlamlığı

Ahşap – iskelet evler akıllı ve uzun vadeli yatırımlardır ve değerlerinden kaybetmediği gibi, karşılaştırma durumunda avantajlı konumda olacaklardır. 2002 yılında Leipzig Üniversitesi Çelik ve Ahşap Yapılar Departmanı tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları bu şekilde çıkmıştır. Bugünlerde inşa edilmiş ahşap – iskelet evlerin ortalama kullanım ömrü 80 ile 100 yıldır; bazı üreticiler 125 yıla kadar varan ürün garantisi vermektedirler. Gerçekte ise, orta Çağlardan beri tarihsel örnekler ile de ispat edildiği gibi ahşap – iskelet evler yüzlerce yıl ayakta kalabilmektedirler. Ahşap – iskelet evlerin uzun kullanım ömrü ile ilgili ön şart profesyonel planlama ve inşaattır. Öte yandan geleneksel olarak inşa edilen evlerden daha yüksek maliyet de içermemektedir. Ahşap giydirme dahi, ister boyalı ister çıplak olsun, normal bakım ile uzun süre dayanmaktadır. Tabii tüm bunların gerçekleşmesi için tek şart inşaat ahşabının düzenli olarak bakımının yapılmasıdır.

Ahşap inşaat yöntemleri konusunda evvelden var olan şüpheli yaklaşımlar artık geride kalmıştır.

Ahşap çok daha iyi performans sergiler

Münih Teknik Üniversitesi Ahşap İnşaat ve Yapısal Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr.-Ing Stefan Winter’e göre “ahşabı riskli olarak kim tanımlarsa, bu malzemeye büyük haksızlık etmiş olacaktır.” Akademisyen ve mühendisler ahşabı en güvenli ve sağlam malzemelerden bir tanesi olarak göstermektedir. Bu gibi düşünenleri, ahşap inşaat tekniği ile müstakil ve yarı müstakil ev inşaatlarında son yıllarda meydana gelen artışlar da desteklemektedir. 1991 ile 2002 yılları arasında % 7,5 den % 15 in biraz altına kadar büyüme gösteren bu Pazar payı yaklaşık iki katı yükselmiştir. Kamu ve sanayi de inşaat yapan gayrimenkul inşaat şirketleri de bu doğal malzemenin olanaklarını keşfetmektedir. Gittikçe artan sayıda okul, kreş, ofis binaları ve sergi salonları ahşaptan yapılmaktadır. Bu inşaat malzemesinin bu kadar özel olmasının nedeni acaba nedir?

Atalarımız tarafından da birçok değişik şekilde kullanılmış olan bu malzemeyi hala modern kılan sebepler nelerdir?

Prof. Dr. Winter: 
Ahşap moderndir ve elimizde mevcut malzemeler arasında bol miktarda bulunan çevresel açıdan en uygun malzemedir. Çevre koruma, tüm malzemeler için geçerli en önemli faktördür. Diğer taraftan, ahşap moderndir, çünkü bu gün elimizde doğal malzemeyi işlemek ve kullanmak için geliştirilmiş birçok yöntem ve teknik vardır. Örneğin, yüksek performanslı kereste üretmek veya ahşabın özelliklerinde değişiklik yapmak mümkündür. Örnek olarak, ısıl işleme tabi tutulmuş kerestelerin üretimi; ahşapta bulunan bazı maddelerin kimyasal olarak ısıl işlem ile değiştirilebilmesi bu özellikler arasında gösterilebilir bu suretle ahşap daha da dayanıklı hale gelmektedir.
 
Diğer ülkelerde kereste üretimi uzun bir geleneğin ve kültürün ürünüdür. Almanya’da kereste imalat standartları var mıdır veya yeterli midir?

Prof. Dr. Winter:
 ABD kereste üretiminde uzun bir geçmişe sahiptir. Aslında bu üretim teknikleri Merkezi Avrupa’dan ABD ye transfer edilmiştir. O zamanlar Amerika ya İngiliz ve Alman marangozlar vasıtasıyla götürülmüştür. Amerikan kereste imalat standartlarının oluşumu, Amerikalıların hızlı yaşam ihtiyaçlarına uygun bir zamana denk gelmiştir. Amerikalılar sonsuza kadar dayanacak şekilde üretmemektedirler. Onlar evlerini araba gibi düşünüyorlar-temel bir ihtiyaç maddesi olarak. Bundan dolayı evlerde geniş kapsamlı kullanım için kereste üretimi standartları, burada Almanya’da olduğundan çok daha düşüktür. Ahşap konusunda uzun bir geleneğe sahip İskandinavya ülkeleri de yüksek yalıtımlı ve sonuçta enerji tasarrufu sağlayan kereste imaline çok öncesinden başladılar. Almanya da Amerikan standartlarını uygulayarak başladık ve İskandinavya’daki enerji tasarrufu sağlayan imalat yöntemleri ile devam ettik ve tüm bunlardan da dünyanın en yüksek ahşap inşaat standartlarını geliştirdik; aynen Avusturya ve İsviçre’de olduğu gibi. Sözün gelişi, ilk başlarda başkalarından aldığımız ahşap inşaat yöntemlerine mükemmeliyeti yerleştirdik.

Briket veya betondan yapılmış evler yerine ahşap – iskelet evler yapmak daha pahalı değil mi?

Prof. Dr. Winter:
 Hayır, yanlış olduğu kadar çok yaygın bir ön yargıdan başka bir şey değil bu. Örnek olarak,10,000 Avro’dan daha ucuz araba almak mümkün, ama hiç kimse bunları Mercedes S-Sınıfı ile karşılaştıramaz. Beton tavanlara ve otomatik kapalı havası alınmış beton  iç duvarlara sahip beton döküm parçalardan oluşan katlı bir binanın yapısal maliyeti her zaman, ahşap ile yapılmış benzer bir yapıya nazaran daha ucuza mal olacaktır. Ancak eğer, dış cephe kaplamasının termal yaşıtımı için harcanan alanlar, inşaat hızı veya dahili tasarım birbirleriyle karşılaştırıldığında, ahşap inşaat yöntemleri kullanılarak yapılan ahşap çok katlı binaların her bakımdan daha maliyet etkin olduğu söylenebilir.

Piyasa veya ikinci el satış değeri ne olabilir? Bir ev inşa eden herkes, bunu aynı zamanda bir yatırım olarak düşünür. Ahşap bu amaca hizmet ediyor mu?

Prof. Dr. Winter:
 Bu konuda hiç şüpheniz olmasın! Ahşap – iskelet evler mülkün değeri ve kullanım süresinin uzunluğu bakımlarından diğer inşaat yöntemlerine göre daha az değerli değildirler. Ahşap, taş veya beton olsun olmasın-genel kullanım ömrü müstakil ve yarı müstakil evler için eşit olarak 80 yıl ile sınırlıdır. Genel kullanım ömrü bir evin teknik olarak beklenen kullanım ömrü hakkında hiçbir fikir vermez. Genel kullanım ömrü katma değer ve kredilendirme açısından tamamıyla hayali matematiksel olarak temel teşkil eden bir rakamdır. Genel kullanım ömrü binanın ekonomik açıdan en uygu biçimde kullanılacağı hayali bir süreyi kapsar: örneğin, bir apartman bloğunu ele alalım; bu rakam bakım ve tamir masraflarının düşük olduğu ve kiraların yüksel olduğu bir dönemi ifade eder. Ve bu süre modern yapılarda kullanılan inşaat malzemelerinin ne olduğuna bakılarak hesaplanmaz.

Eğer bireysel kredi kuruluşları ahşap – iskelet evleri diğer inşaat yöntemlerine göre daha düşük değerli olarak sınıflandırırsa, ne olur?

Prof. Dr. Winter:
 bu hiçbir şekilde kabul edilemez ve aynı zamanda artık gerçeklere de uygun değildir. Tam aksine: bazı bankalar modern ahşap – iskelet evleri kesiksiz inşaat malzemelerinden yapılan binalara göre daha değerli olarak tanımlamaktadır. Çünkü kredi veya finansman sağlarken, daha fazla sayıda banka bir kalite garanti sisteminin var olup olmadığına bakmaktadır. Ve bu durum da geleneksel kesiksiz malzemeden mamul yapılara nazaran ahşap yapılar için geçerlidir. Ahşap yapılar ile ilgili nizamnamelerin iyi düzenlenmiş olması nedeniyle, borç veren taraf, evin yeni baştan yapılacağını varsayabilir. Ayrıca, gelecekte, ısıtma ve enerji tüketimi gibi fiziksel inşaat özellikleri bu tür değerlendirmelere daha da sık olarak alınacaktır. Böyle bir durumda, ahşap inşaatlar karşılaştırılabilir kesiksiz inşaat modellerine göre daha iyi bir kredi derecelendirmesine sahip olacaklardır, çünkü ahşap – iskelet evler genellikle daha az enerji tüketirler.

Ahşap çözgüleşen bir malzemedir. Ahşap – iskelet evlerin bakım maliyetleri gerçekte daha mı fazladır?

Prof. Dr. Winter: 
Hayır, bu zamanda genelde sadece kuru ahşap kullanıyoruz, böylece yapıdaki sonradan meydana gelen deformasyonlar önemsiz seviyede olmaktadır. Ahşap sadece eğer orantısız yüksek derecede nem değişimlerine maruz kaldığında çözgüleşir, bu da bir evin içinde oluşan normal bir durum değildir. İlaveten, örneğin, bir ahşap kiriş tavan normalde duvar kâğıdı kaplı tavandan daha az bakım gerektirir. Ve dış yüzeyde ise plakaj ahşabı nemden koruyacaktır. Ahşap yapının önündeki plastik bir plakaj, tuğla yapılarda olduğundan daha fazla bakım istemez. Aynı durum ahşap plakaj içinde geçerlidir. Söz konusu ön yargılar, insanların dış ahşap kaplamalarını boyayarak kapatmaları gerektiğini düşündükleri zamanlara aittir. Bu bir işe yaramaz, çünkü boya düz satıhlara kolay yapışmaz. Dış cephelerde ahşap kaplamayı boyamak için ince zımparalama gerekir. Bu boyanın daha iyi yapışmasını sağlar. 10 yıl sonra bile boya kalkmayacaktır.

Bir başka ön yargı da: yangına karşı dayanıklılık ile ilgili. Ahşap – iskelet evler ne kadar güvenli?

Prof. Dr. Winter:
 Uzun zaman önce aksi ispat edilmiş çok yaygın bir önyargı! Ahşap – iskelet evler tüm diğer inşaat yöntemlerinde olduğu gibi yangına karşı dayanıklılık konusunda geçerli şartlara tam olarak uymaktadırlar. İlave araştırma ve istatistikler ahşabın yapılarda artan miktarda kullanımı ile artan yangın riski olmadığını ortaya koymaktadırlar. Bunu  nedeni yangın riskinin bir evin inşaat malzemesine değil de iç dekorasyona, evde oturanların yaşları ve yaşam biçimlerine, elektrik tesisatının v.s durumu ve eskiliğine bağlı olarak değiştiği gerçeğidir. Yangın riskinin tüm binalarda – inşaat malzemesinin türünden bağımsız olarak-aynı olduğu ispat edilmiştir.

Ahşap giydirme yangının yayılmasına hız kazandırabilir mi?
,
Prof. Dr. Winter:
 Hayır. Doğru inşa edilmiş bir ahşap giydirme, yangının yayılmasına ilave bir katkı yapmaz. Bizler bunu bilimsel testler sonucu ispat ettik. Eğer bir alev bir pencereden dışarı doğru vurursa, giydirmenin ahşap veya çelik veya kireçten yapılmış olmasına bakmaksızın-her zaman üzerindeki pencereye vuruyor.


Ahşap – iskelet evlerdeki ısıl koruma ne kadar iyidir?

Prof. Dr. Winter:
 ahşap doğası itibariyle çok ufak termal iletkenliğe sahip bir malzemedir. Termal iletkenlik değeri 0.13 W/mK dir. Bu değere ulaşmak için örneğin, gözenekli bir tuğlanın, çok çalışması lazım. Bu gün için en iyi taşın termal iletkenlik değeri yaklaşık 0.09 W/mK dir, bu da o kadar çok gözeneğe sahiptir ki, diğer özelliklerinden fedakarlık etmek gerekecektir. İlaveten, ahşabın iyi yük kaldırma kabiliyetine dayanarak ahşabın bina dış yüzeyinin tamamında kullanılması gerekmez. Termal yalıtım duvarın yapısı içine yerleştirilebilir.
Duvarın kalınlığı ise ilave bir yalıtım tabakası uygulanmış olsa dahi, o zaman nispeten daha ince olacaktır. Bunun anlamı alandan tasarruftur. Yani, ahşap yapılar genellikle kesiksiz yapılara göre belirgin şekilde, aynı U – değerlerine (ısı iletkenlik katsayısı / daha önce k-değeri olarak bilinen) (lineer hız) sahip olmalarına ve aynı termal özelliklere rağmen ve bundan dolayı da, daha incedirler; yapı alanından daha çok tasarruf yapılabilmektedir. Isıl köprü olmadan yüksek derecede yalıtımlı dış kabuk oluşumuna bu kadar kolay imkan veren ahşaptan başka bir inşaat malzemesi yok gibidir. Bu bakımlardan birçok yansıtıcı evin ahşap ile inşa edilmesi kaçınılmaz gözüküyor.

Geleceğin ahşap – iskelet evlerinin görünümü nasıl olacak?

Prof. Dr. Winter:
 Geleceğin bir ahşap – iskelet evi güneş enerjisi veya bir başka enerji geri dönüşüm teknolojisini bir araya getirmek suretiyle inşaatında kullanılan enerjileri geri kazanma konumunda olacaktır. Özellikle de, çok katlı olanlar için, eğer şehir içi, örneğin binalar arasındaki boşluklar arasında kalanlar için, kullanılırsa, o zaman bir enerji geri dönüşüm evi olarak yanında yer alan tuğla binaya bile enerji sağlayabilecek konumda olabilir. Gelecekte evlerimiz, tek başlarına elektrik üretimi ve özümlemesinde ve enerji-geri dönüştürme teknolojilerinde alt seviyelerde yer alan, ahşap biyojenik inşaat malzemelerinin birleşimi sayesinde enerji tüketicisi olmak yerine, küçük ölçekli birer enerji fabrikaları gibi olacaklardır. Araştırmalarda bu hedefe bir an önce ulaşmak için yoğun olarak gayret sarf ediyoruz.

Daha sağlıklı olamaz

Ahşap koruma: kimyasal yerine akıllı yapılar

Uzmanca tasarlanmış ahşap yapılar yapıcı ahşap koruma sayesinde hiçbir kimyasal işleme gerek duymadan sağlam kalmayı başarabilirler. Sıcaklık, don, korozyon ve havayı kirleten maddeler ahşaba zarar vermezler. Bunun için etkin ahşap koruma aynı zamanda nemden de korunmak anlamına gelir. Modern ahşap yapılar ve ahşap malzeme çok düşük nem içeriğine sahiptir. Bundan dolayı, mevzuat, ahşap binanın içinde kullanıldığında, mevzuat kimyasallar dahil, ahşap korunma konusunda herhangi önleyici adım atılmasını şart koşmaktadır. Ahşap dış yüzeylerde kullanıldığında, bu korumanın ölçüsü, öncelikle ahşap yapılarda etkin bir ahşap korumaya sahip planlama sırasında alınmış önlemlere bağlıdır. Bunun içinde, örneğin büyük çatı çıkıntıları ve ahşap ile toprak arasında yeterli bir aralık bulunması gibi önlemler vardır. Yük taşımayan yapısal bir eleman olarak ahşap için, ön cephede herhangi bir kimyasal koruma önlemine ihtiyaç olmayacaktır. Dış hava şartlarına dayanıklı yansıtıcı cila veya renkli akrilik boya ile muameleye tabi tutulabilir. Yine de tüm bunlara hiç gerek yoktur.

En uygun yapı içi sıcaklıkları

Bütününe bakıldığında, ahşap insanların sağlığına ve aynı zamanda da insanların bağışıklık sistemine olumlu etkileri olan bir malzemedir. Evlerdeki sağlığa uygunluk konusunda yürütülen araştırmalar ahşap yapıların odalardaki nemi çok iyi emdikleri ettikleri ve eğer hava, oda içinde fazla kuru olmaya başlarsa, bunu geriye salgıladıklarını ispat etmektedir. Bu ve ilaveten kimyasallara ihtiyaç duyulmaması, en uygun yapı içi sıcaklığın oluşmasına olumlu katkı yapmaktadır.

Sağlıklı yaşamak

Genelde, ahşap sağlıklı yapı içi şartlarını oluşturan bir elemandır. Ahşabın yüksek yüzeysel sıcaklığı nedeniyle odalar, odadaki çok düşük ısı salınımında bile kış aylarında hızla rahat bir ısıyı tekâmül ettirebilmektedirler. Bu durum, odada bulunanlar tarafından olumlu bir seviyede rahatlık duygusu şeklinde algılanmaktadır. Diğer yandan, ahşabın ılık yüzeyi sayesinde buğu oluşumu gibi bir endişeye de yer yoktur.

Ahşap ile ısınma: Mobilyanıza ve cebinize uygun

Ahşap sadece iklim dostu değildir, aynı zamanda mobilyalarınız için de uygun bir kaynaktır. Kullanılan odunun uzun yıllardır artış hızı, üretilen kerestenin belirgin bir şekilde çok üzerine çıkmıştır. Toplam ağaç kesimi bu nedenle hala artırılabilir. Kereste, “kapımızın önünde” büyümeye devam etmektedir. Dünyadaki piyasa fiyatlarından etkilenmez ve geçmişten bugüne aynı maliyet ile elde edilebilmektedir. Ortalama olarak ahşap yakıt tabletleri, fuel oil olan yüzde 40 kadar daha ucuzdur ve hatta doğal gaza göre yüzde 50 aha ucuzdur. (2005 Ağustosu itibariyle) Bu günlerde odun yakıtlı tesisler ve aynı zamanda özel odun yakıt tesisleri, ısınma ve elektrik tüketiminin en modern taleplerine cevap verebilmektedir. İhtiyaç ve tercihler doğrultusunda çok değişik teknoloji ve tasarımlar mevcuttur.Rahat bir vicdan için en iyi malzeme


Tomrukçuluk aktif bir çevre koruma faaliyetidir.

Tomruklar ormanda çevreyle ilgili sistemin bir parçasıdır ve sonuçta doğal bir kaynaktan gelmektedir ve kendisini yenileyebilmektedir. Büyürken her ağaç büyük miktarda sera gazını emer, yani atmosferdeki CO2 yi emer ve zararsız karbonlar olarak saklar. İnşaat malzemesi olarak kereste kullanımı ile de bu depolama etkisi devam eder. Sonuçta, büyük oranlarda, tomrukçuluk çevre dengesi için yararlı bir işlemdir. Almanya’da tüm sektörlerde ahşap yapıların artması ile çevre için zararlı CO2 gazlarının azaltılmasına önemli bir katkı sağlanmış olmaktadır. Bu yüzden, kim ahşap – iskelet bir ev yaparsa, aynı zamanda çevre korumaya da önemli katkıda bulunmuş olmaktadır. Çevredeki ormanlarda yürütülen tomrukçuluk sürdürülebilir olma prensipleri doğrultusunda 250 yıldır devam ede gelmiştir. Bunun anlamı şudur: toplanan tomruklar, doğal olarak yetişmekte olanlardan daha fazla değildir.

Alman ormanlarında potansiyel hala mevcuttur: 3,4 milyon metreküp ile biz hala tüm Avrupa’daki en büyük kullanılabilir tomruk stoklarına sahip ülke olarak – hatta İsveç ve Finlandiya’dan bile daha fazla övünebiliriz. Bu muazzam miktarlar ile üçe üç bir tabana sahip sağlam bir ahşap kule inşa edip aya kadar uzatabilirdik.

Çok yönlü olumlu çevre performansı

Ahşap doğal olarak büyüyen tek inşaat malzemesi olduğundan, hava, su ve güneşten başka bir maddeye gereksinimi yoktur. Kısa aktarım kanalları, düşük ağırlık ve aynı zamanda enerjiye pek ihtiyaç duymayan, ilave işlem ve uygulamalar için nispeten düşük enerji kullanan süreçler. Benzer şekilde, bir evi inşa ederken lazım olan enerji girişi geleneksel inşaat yöntemlerine göre oldukça azdır. Yüksek ısıl koruma yakıt tüketimini büyük ölçüde düşürür ve hatta modern ev otomasyonları ile birlikte bu koruma oranı artırılabilir bile. Eğer çevre performansı ile ilgili planlama tam olarak yapabilirse, o zaman ahşap malzemeler kolaylıkla diğer malzeme dönüşümleri için tekrar kullanılabilir. İşlenmemiş ahşap atıklar geri dönüştürülebilir veya ısıl işlemlerde kullanılabilir veya kendi kullanım ömrü sonunda tekrar doğal döngüsüne bırakılabilir.

Tomruk Nizamnamesi

Alma politikası “iklim, yaşam kalitesi ve iş alanları yararına artırılmış tomrukçuluk” ile ilgili teşviklerine uygun olarak yerel ormanlardan gelen kereste ve ahşap ürünleri kullanımını teşvik etmektedir. 2004 Eylülünde, bu ham madde ve inşaat malzemesi kullanımı için açık bir destek olarak “Ahşap Nizamnamesi” yayımlandı. Ekonomi, doğa koruma önlemleri, işçi örgütlerinin görüşleri ve bilimsel veriler dikkate alınarak bir plan hazırlandı, bu plana göre 10 yıl içinde ahşap satış ve kullanımının yüzde 20 artırılması hedeflenmektedir. Kendi kendisini yenileyebilen bu ham maddenin kaynağının doğal potansiyelinden, tüm ilişkili güçleri bir araya getirmek suretiyle, tam olarak faydanılması olumlu yönde atılan çok önemli bir adımdır.

Geleceğe köprü

Ahşap, şehirlere ve yolla dost ve sıcak bir görünüm verir.

Ahşap kemerli köprü “Pont Rotary” Expo 2002 ulusal sergisi için Broye Kanalı (İsviçre) üzerinde yapılmıştı ve buna en iyi örnektir. Planda s-şekilli toplamda 250 metre uzunluğa varan aralıklara sahip ve her iki yanda sürüş rampası olan telkari işleme köprü, en son ama en önemli bir örnek olarak verilebilir. Kullanılan ahşap malzeme nedeniyle doğa içinde uyumlu bir biçimde göze çarpmaktadır.

Sembolik olarak düşünülürse, Bonn daki Rheinisches Landesmuseum geçmişten geleceğe bir köprü resmi oluşturur. Bina değişik inşaat malzemelerinin bir birleşimini yansıtan önemli bir örnektir. Yeni binanın dış plakajı bir cam sundurmaya sahip çepeçevre bir cam kutu şeklinde tasarlanmıştır. Uyum içinde bloklar halindeki dâhili ahşap plakaj ise, rheinischer Museumun arkeolojik önemine atıfta bulunarak “kazılarak çıkarılmış hazineler ile dolu sandıkları” sembolize eder.

Daha fazla yaşam kalitesi, daha fazla serbestlik

Ahşap – iskelet ev sistemi sayesinde en yüksek esneklik

Ahşabın özellikleri yaşam kalitesi ve bir evin fonksiyonları açısından avantaj sağlar. Planlama aşamasında dahi tasarım kavramları ve bu alanı işgal edenin kullanım şekli ile alakalı gereksinimler en uygun seviyede uygulamaya sokulabilir. Ahşap sistem inşaat yöntemleri sayesinde güneşin yönü, arsa payı, yerleşim, düzenleme, kullanılmaya müsait alanlar, iç rötuşlar ve dekorasyon tamamıyla bireysel ihtiyaca göre belirlenebilir. İnce yapısal elemanlar nedeniyle geleneksel inşaat yöntemleri ile karşılaştırıldığında, yüzde 10 daha fazla alana sahip olabilirsiniz. Ön cephe ahşap, sıva, tuğla veya herhangi başka plakaj ile de yapılabilir, hayal gücünüze sınırlama getirmenize gerek yok. Tuğla, taş tahta, beton veya metal profil bile seçebilirsiniz.

Değişiklik yapmak mümkün

Bireysel şartlar ve durumlar yıllar sonra genellikle değişime uğrayabilir. Ve bir binada aranan özellikler de buna paralel olarak değiştirilebilmelidir. Bir ahşap – iskelet ev, yaratıcı, kolayca uygulanabilen ve verimli çözümlere olanak sağlar; çatı dönüştürme, binaya ek kat çıkma, büyütme ve modernleştirme dâhil tüm olanaklar kolaylıkla uygulanabilir. Bir ahşap inşaat yöntemi kullanılarak inşa edilen bir evde daha sonraki yıllarda yapıyı değiştirmek de mümkündür.

Örneğin duvarları kaldırmak basit bir olaydır. Kuru duvar inşası nedeniyle ahşap yapılarda çok daha az nem ve çöp meydana gelir. Tesisler bile değişen şartlara çok daha basit ve kolay bir şekilde uyum sağlayabilirler. Binaya ilave kat yapmak, sadece ahşap inşaat yöntemlerindeki özellikler nedeniyle birçok durumda mümkün olabilmektedir. Var olan evin ilave ağırlığı kaldıramayacak durumda olması, sık karşılaşılan bir durumdur.

Tüm diğer inşaat yöntemleri ile bunu çözmek zordur. Ama düşük yüksüz ağırlık nedeniyle ve ahşabın güçlü bir malzeme olması sayesinde, bunu ayarlamak mümkündür ve büyük genişlikte aralıklarla dahi yeterli bir yük kaldırma kapasitesini garanti eder. Büyütme ve binalara arasındaki boşlukları kapatma durumlarında, ahşap inşaat yöntemi kullanıldığında, ilave masrafa yol açılmadan düşük ağırlığı sayesinde inşaat kısa sürede tamamlanır.

Yapısal elemanlar var olan binalar üzerinden kaldırılabilir ve dar geçiş aralıklarına ve başka engellere rağmen istenen yere yerleştirilebilirler. Eğer planlama aşamasında iyi çalışılmışsa, kapı ve pencereler yanında ev otomasyon sistemlerinin büyük parçaları da prefabrikasyon sırasında inşaat parçalarına entegre edilebilirler.

“Enerji tasarrufu sağlayan inşaat yöntemlerinin geleceği ahşap yapılarda yatmaktadır. Ahşap, yenilenebilir, mükemmel bir yaşam konforu sağlayan CO2-yansız ve yüksek seviyede ısı yalıtan yapı malzemesidir.”

Ahşabın özel bir avantajı enerji konusundadır. Ahşap inşaat yöntemi – daha az duvar kalınlığı ile beraber geleneksel kesiksiz inşaat yöntemlerine nazaran daha yüksek ısıl yalıtım değerine sahiptir. Ahşap inşaat yöntemi ile yapılmış bir dış duvar kesiksiz bir duvarın yarısı kadar bir kalınlıkta olabilir ve yine de iki defa daha yüksek bir ısıl yalıtım değeri barındırabilir. Kural olarak, ahşap yapılarda ısıl köprülerden kaçınmak daha kolay olur. Ahşap yapılar, enerji tasarrufu sağlayan inşaat yöntemlerinin gittikçe artan önemi karşısında, gelecekte daha da ön plana çıkacaklardır. Ayrıca, ahşap yapıları dönüştürmek daha basit ve daha temizdir. Örneğin, yaşlı veya sakatlar için uygun yerleşme birimleri yaratmak gibi değişiklikleri gerçekleştirmek, nispeten daha kolaydır.


Mimar Mühendis BDA
Markus Julian Mayer ve Mühendis Cathrin Peters-Rentschler, Münih

Yaşamın Kalitesi…

Örnek olarak, Berlin-Dahlem de bir genişletme çalışması: Bu konut 1938 yılında yapılmıştı ve prefabrike ahşap panel inşaat ile 80 m2 genişletildi. Arka taraftan havalandırılmalı ön cephe karaçam kereste idi. On iki adet pencere hafifçe dışarıya taşacak şekilde odaları süslemektedir ve gerekli olduğunda sürgülü panjurlar ile kapatılabilir. Mutfak ve teras çatı, yeni ile eski arasında şaşırtıcı bir bağlantı oluşturmaktadır.

…ve iş olanakları

Bu benzersiz malzemenin arkasında ahşap, Almanya’nın en ileri gelen sanayi sektörlerinden bir tanesi yer almaktadır. Alman ahşap sanayi, orman sanayi ve basım ve yayım sanayileri ile birlikte yaklaşık 1,1 milyon çalışanı bulunan 100.000 den fazla şirketten oluşmaktadır. Bir kimya sanayisinden farklı olarak neden daha fazla etkiye sahip olduğu buradan kolayca anlaşılabilir.

Büyük ölçüde bir orta hacimli sanayi sektörü olmasından dolayı, her şeyden önce kırsal alanlarda ekonomik gelişime katkıda bulunmakta ve işyerlerinin korunmasına yardımcı olmaktadır.Yüksek seviye yaratıcı kapasitesi ve mevcut ham madde potansiyeli ekonomik açıdan büyük önemdedir. Kendi ormanlarımızda, ormanların çevreyle ilgili sistemlerine tehdit oluşturmadan kullanılması mümkün, 3,4 milyon metre küplük Avrupa’nın en büyük tomruk stoklarına sahibiz.

Alman ihracat şirketlerinin etkinliği hakkında detay için devam eden sayfalara bakınız. Almanya’dan gönderilen tomruklar ile ilgili olarak web sitemizden www.germantimber.com daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.