Enerji Verimliliği


 “Enerji tasarrufu sağlayan inşaat yöntemlerinin geleceği ahşap yapılarda yatmaktadır. Ahşap, yenilenebilir, mükemmel bir yaşam konforu sağlayan CO2-yansız ve yüksek seviyede ısı yalıtan yapı malzemesidir.”

Ahşabın özel bir avantajı enerji konusundadır. Ahşap inşaat yöntemi – daha az duvar kalınlığı ile beraber geleneksel kesiksiz inşaat yöntemlerine nazaran daha yüksek ısıl yalıtım değerine sahiptir. Ahşap inşaat yöntemi ile yapılmış bir dış duvar kesiksiz bir duvarın yarısı kadar bir kalınlıkta olabilir ve yine de iki defa daha yüksek bir ısıl yalıtım değeri barındırabilir. Kural olarak, ahşap yapılarda ısıl köprülerden kaçınmak daha kolay olur. Ahşap yapılar, enerji tasarrufu sağlayan inşaat yöntemlerinin gittikçe artan önemi karşısında, gelecekte daha da ön plana çıkacaklardır.
A.B.D, Kanada ve Finlandiya da ev ve apartman yapımında ahşap büyük çoğunlukla kullanılan metottur ve bu ülkelerin vatandaşları dünyada en iyi konutlara sahiptirler. Son Yüzyılda Kuzey Amerika'da başarıyla uygulanmış ahşap inşaatın diğer ülkeler tarafından uygulanmak istenmesinin çok sebebi vardır. Sebeplerden birisi gelişmekte olan ekonomilerin artan zenginliğinin sonucu yükselen iyi yaşam düzeyi talebidir.

Ticari ve sanayi yapılarda ahşap artarak kullanılmaktadır. Ahşap binaların yapımı, ısıtması ve soğutması ekonomik olup, yaşayanlara en yüksek derecede konfor sağlar.

Kışın evin sıcak, yazında serin olması ahşap evin konforlu ve ekonomik yanıdır. Hücresel yapısından dolayı ahşap çelikten 400 kere daha iyi yalıtkandır.Ahşap termal özelliklidir. Diğer birçok inşaat malzemesinin aksine; ahşabın doğal termal özellikleri sayesinde, dışarıdan içeriye olan ısı transferi minimuma iner. Örnek olarak, lamine ahşap bir kiriş, dışarıdaki soğuk havayı içeriye taşıyan çelik yerine kullanılabilir (ısı köprüsü oluşturmaz).

Bir evin bütçesinde ısıtma ve soğutma giderleri önemli yer tutar ve düşük enerji tüketimi ev alanlar için önemli özelliktir. Ahşap ev düşük elektrik ve ısınma faturaları demektir.

Termal korunma ile ilgili konularda ahşap iskelet evler en yüksek notu almışlardır. Doğasına uygun olarak ahşap, ısı ve soğuğun diğer yapı malzemelerine göre oldukça az transfer edildiği hava ile dolu hücrelere sahiptir. Bunun anlamı kışları soğuk girmez ve yazları da ısı dışarıda kalır demektir.

Standart yapı olarak dahi Almanya’da inşa edilmiş ahşap – iskelet yapılar için geçerli Enerji Tasarruf Yönetmeliğine göre (EnEV)* talep edilen zorunlu tüketim değerlerine ulaşmada her hangi bir problem ortaya çıkmamaktadır. Yansıtıcı ve 3 litrelik yapılar ilave yalıtım kaplamaları nedeniyle hemen göze çarparlar. Düşük enerji gereksinimleri sobaların küçük olmasına imkân vermektedir. Bunun için ahşap – iskelet yapılar elektrik tasarrufu için mucizevî yapılardır.
Ahşabın yüksek standartlarda yalıtılabilme özelliği yanında çelik ve beton ısı geçirgenlik problemleri ve soğuk yüzeylerde nem yoğunlaşması ile boğuşur.

Kanada Milli Araştırma Konseyi ve Oak Ridge Milli Laboratuarında yapılan testlerde hafif metal çerçeve duvarın ısı rezistansını, R değerini, 50% düşürmekte buda artan enerji kullanımına sebebiyet vermektedir.

R-12 İzolasyonlu Duvarı meydana getiren Parçaların Isı Rezistansları

Ahşap yapıların yüksek standartlarda yalıtımı kolaydır. Çeşitli kuruluşlar Super E1 ve R-20002 gibi, bina şartnamelerindeki R değerlerini geçen ahşap yapı inşaat teknikleri geliştirmişlerdir. Ahşap yapılar kuzey ülkelerindeki aşırı soğuklar için tercih edilen seçimdir.

Ahşap yapılar ısı yalıtımı konusunda şartnamelerde istenen şartlara rahatlıkla uyar. Ahşap evler, ofisler, okul binaları ve diğer ticari ve sanayi binaların ısıtma ve soğutma faturaları düşük gelir.